Tjenester

Vianova Eureka er en betydelig aktør knyttet til smarte løsninger for anvendt IKT i Samferdsel (ITS).

Selskapet innehar kompetanse på IKT innen forvaltning, drift og vedlikehold, med særlig vekt på arkitektur rundt mobilitet og datafangst, automasjon, styring, overvåkning og kartbaserte informasjonssystemer (GIS).

Oppdragene våre er knyttet til generell rådgivning, kvalitetssikring, utarbeidelse av spesifikasjoner, prosjektledelse, utvikling og idriftsettelse.

Vi leverer IKT-tjenester innenfor:
De største kundene våre:
  • Oppdragsbasert systemutvikling
  • Oppdragsbasert prosjektledelse
  • Oppdragsbasert rådgivning
  • Spesifikasjon og modellering
  • Arkitektur for virksomhet og system
  • Statens vegvesen
  • Bane NOR (Jernbaneverket)
  • Siemens
  • Mesta
  • Trimble