Vi er konsulenter og rådgivere innen ITS

Bedriftskultur

Vi bygger vår bedriftskultur på flat struktur, med ansatteierskap og prosjektorientert deling av ansvar.

Nettverk

Vianova Eureka inngår i et nettverk av selskaper, og sammen teller vi ca 300 velkvalifiserte medarbeidere.

Våre tjenester

ITS-løsninger

Vi er engasjerte i systemer for reisetider, styring og overvåkning, trafikkstyring og -informasjon.

Systemutvikling

Vi har lang erfaring fra oppdragsbasert prosjektledelse, rådgivning, spesifikasjon, modellering og utvikling

Datainnsamling

Vi er engasjerte i løsninger for datainnsamling langs vegen, fra sensorer knyttet til faste punkter og mobile systemer inkludert fra kjøretøy.

Geografiske informasjonssystemer

Vi er også engasjerte i systemer for kartbaserte informasjonssystemer, med god oversikt over standarder og erfaring med bruk av open source.