Om oss

Vianova partnerselskaper utgjør 300 velkvalifiserte ansatte, et komplett og fremtidsrettet kompetansenettverk for rådgivning og IKT-utvikling innen samferdsel og infrastruktur.

Vianova Eureka AS inngår som ett nytt og solid konsulentselskap i dette nettverket.

Vianovas kontor

Vianovas kontorer i Sandvika

Vår visjon
Vianova Eureka skal være en betydelig aktør knyttet til smarte løsninger gjennom nyskapende prosjekter innen anvendt IKT i Samferdsel (ITS).

Vianova Eureka skal være morsomt, utfordrende og inspirerende for smarte hoder.

Våre verdier
Nettverk og samarbeid
Vi ser på kunden som en samarbeidspartner

Vi samarbeider i nettverk

 

Ansvarlighet og pålitelighet
Vi tenker alltid helhet

Vi kan det vi snakker om

Vi leverer det vi lover

Vianova-filosofi
Ny veg
Vianova er latin og betyr ny veg

Vi  går gjerne nye veier i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår unike selskapsform

Organisk organisasjon
Flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati

Gi mulighet til å veksle mellom administrative og faglige oppgaver for medarbeidere som ønsker det

 Sikre stor evne til endring og utvikling

 Vi eier vår egen arbeidsplass. Dette utvikler helhetlige og langsiktige holdninger til driften av firmaet

Vianova
Vi driver vår virksomhet i et nettverk av firmaer som er selvstendige, spesialiserte og samarbeidende

Nye og gamle Vianova-firmaer må følge grunnleggende idealer i Vianova-filosofien

Hjelpe hverandre til å lykkes
Oppdragsgivere

Samarbeidspartner

Hverandre

Selskapsinformasjon

Vianova Eureka AS

Organisasjonsnummer:
NO 979 397 224 MVA
Besøksadresse:
Leif Tronstads Plass 4
1337 Sandvika